Wednesday, December 20, 2006

Ufuk Minda: Al-Quran asas bawa hikmah kajian ilmu

Artikel ini seharusnya menjadi renungan kepada umat Islam terutama yang mengetepikan Al-Quran daripada kerja buat mereka sedangkan Quran mempunyai petunju yang akan menajdikan kehidupan kita didunia dan akhirat berada diatas landasan yang diredhai Allah.
ILMU dan pendidikan adalah perkara asas dalam pembentukan integriti seseorang manusia. Ilmu memberi suluh dan jalan dalam kehidupan. Ilmu memberi hikmah dan berkat bagi yang mengamalkannya dengan amanah dan jujur. Ilmu apabila diolah dalam proses didik membentuk watak dan sikap. Ilmu tidak sekadar maklumat, data, fakta, hipotesa atau teori mengenai sesuatu tetapi ilmu terkandung makna.

Sesuatu yang kita terima sama ada menerusi jalan fikir, kaji selidik, pengalaman dan pemerhatian, menjadikan kita tahu sesuatu. Pengetahuan mengenai sesuatu menyebabkan kita berilmu. Ilmu saja tidak memadai tanpa adanya hikmah.

Hikmah datangnya daripada al-Quran iaitu daripada Allah. Al-Quran memberikan kita petunjuk dan pedoman. Tanpa bimbingan al-Quran manusia hilang makna memahami maksud kewujudan diri, kewujudan alam, kewujudan sekitar apalagi alam ghaib. Dalam Islam, hikmah menjadi suluh membantu jalan fikir dan kaji selidik supaya sesuatu yang ditemui dan diaplikasi membawa mendekatkan manusia terhadap Pencipta.

Al-Quran memberikan manusia asas ilmu mengenai kejadian alam. Konsep dukhan iaitu asap menjadi rahsia yang amat menarik dikaji oleh saintis harini mengenai asal kejadian alam semesta. Teori ‘Big Bang’ atau Dentuman Besar terbina di Barat mempunyai kaitan dengan asas kejadian bumi.

Konsep alaqa dalam surah al Alaq dan konsep saripati tanah yang ada dalam air mani dinyatakan dalam ayat 12-14 dalam Surah al Mukminun adalah landasan yang amat menarik bagaimana al-Quran, sejak 1400 tahun menyatakan asas saintifik sebagai pedoman manusia dalam melakukan kajian terhadap alam, bumi dan manusia. Inilah hikmah yang amat utama perlu menjadi rujukan manusia kerana alam, bumi dan manusia adalah diciptakan dan daripada Pencipta maklumat dan hikmah diperolehi.

Pendidikan pula bukan sekadar suatu proses pindahkan maklumat, pengalaman, pengetahuan dari seorang bapa kepada seorang anak atau dari seorang guru terhadap murid, dari seorang pensyarah terhadap pelajar, tetapi ia adalah suatu proses didik.

Proses didik membawa maksud bagaimana dengan fakta yang benar, maklumat yang baik, pengetahuan berguna, nilai murni membentuk pemikiran, sikap, watak dan tingkah laku seseorang supaya kegiatan diri dan hidupnya berada dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini bermaksud seseorang manusia berada dalam keadaan yang baik, melakukan sesuatu mematuhi faktor syarak dan menjadikan dirinya berguna pada diri dan berguna kepada pihak lain.

Pendidikan juga dihubungkan sebagai proses pembentukan adab. Adab dikaitkan dengan disiplin minda, disiplin hati dan disiplin amal. Bagaimana manusia berfikir dan apa yang difikirkan memerlukan disiplin. Tanpa disiplin manusia akan cenderung memikirkan apa saja dan menyebabkan lahirnya fikiran yang tidak berfaedah.

Disiplin minda menjadikan seseorang berfikir dengan tertib, tersusun dan sistematik . Adab berfikir seperti ini membolehkan seseorang menjadikan buah fikiran sesuatu yang bermanfaat dan berdiri atas kebenaran dan kebaikan. Tanpa disiplin minda ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu yang bermanfaat dan ianya menjadikan pemikiran hilang arah dan pedoman.

Disiplin hati menjadikan seseorang memiliki kawalan emosi, niat dan kecenderungan, keinginan dan kecenderungan yang sejalan dengan fikiran yang baik. Sekiranya nafsu diri berada dalam keadaan mutmainnah atau nafsu yang tenang, hati berada dalam keadaan yang murni dan emosi berada dalam keadaan yang stabil, diri manusia akan berada dalam fitrah. Apa yang difikir, apa yang dirasa dan apa yang diamal apabila memiliki disiplin yang tinggi membolehkan proses adab berlaku.

Disiplin amal menjadikan perbuatan dan tindakan seseorang dipandu oleh akal dan pemikiran yang baik. Ianya akan menjadi lebih baik lagi sekiranya kekuatan hati yang terpancar nilai jujur, amanah, adil, bersyukur, tulus dan telus untuk memandu amal dan perbuatan ke jalan baik dan berguna. Pemikiran dan nilai baik sekiranya dihayati dengan betul, ianya boleh memberi kesan yang baik terhadap kehidupan.

Adab yang menjadikan seseorang itu amanah, jujur, ikhlas, adil, bertimbang rasa, sentiasa sukakan kebenaran dan kebaikan dan melihat diri serta sekitarnya sebagai sumber rahmah dan nikmah yang perlu diuruskan dengan betul dan saksama. Kesedaran adab menghubungkan manusia dengan Pencipta. Takwa menjadi teras penghubung manusia terhadap Pencipta.

Sekiranya takwa menjadi sumber penghayatan insan, lahirlah integriti yang amat tinggi ialah melakukan sesuatu kerana Allah (ikhlas) dan berhikmah untuk manusia. Inilah asas integriti yang amat perlu bagi setiap manusia supaya manusia tidak menyeleweng atau melampaui batas. Integriti ini apabila berfungsi di tempat kerja ianya bakal menghasilkan kualiti kerja yang baik dan produktiviti khidmat dan barangan yang tinggi kerana kerja dalam konteks orang yang bertakwa dihubungkan sebagai amal dan ibadah.

Faktor inilah yang mendorong manusia melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, amal jariah semaksimum kerana jalan ibadah ini bakal menentukan hubungannya dengan Pencipta dan ketentuan dirinya di akhirat nanti. Inilah integriti manusia sebagai insan yang diciptakan untuk melakukan kebaikan dan kemakrufan dalam hidup dan memberi manfaat kepada yang lain.

Sumber:http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Wednesday/Agama/20061220000358/Article/

No comments: